കേരളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സമ്മാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നു  
Contact us on WhatsApp  
  0091-7561031407 (Kerala) 
00971-585523437 (UAE)  
Shopping Cart 0 item(s) - $0.00

You have no items in your shopping cart.

Christmas Pulkoodu - Crib ക്രിസ്തുമസ് സമ്മാനങ്ങൾ അയയ്ക്കു

More Views

Christmas Pulkoodu - Crib ക്രിസ്തുമസ് സമ്മാനങ്ങൾ അയയ്ക്കു

Availability: Out of stock

$46.00

Be the first to review this product

Christmas Pulkoodu - Crib Online. ക്രിസ്തുമസ് സമ്മാനങ്ങൾ അയയ്ക്കു.
This Christmas Crib set includes a very good looking Cabin and 10 figurines. The cabin is made of wood and it's height and width is approximately 12 inch. Figurines are made with plaster of Paris.

Buy Christmas Pulkoodu Online. Buy gifts online & send to your dear ones in Kerala. Flowers, Cakes & Gifts delivery in Kerala. സ്നേഹ സമ്മാനങ്ങൾ അയക്കു

Note:
The image displayed is indicative in nature. There might be a slight variation in the product in terms of shape or design as per availability.

Item Code :- 1LUL001
Christmas Pulkoodu - crib Online. ക്രിസ്തുമസ് സമ്മാനങ്ങൾ അയയ്ക്കു.
This Christmas Crib set includes a very good looking Cabin and 10 figurines. The cabin is made of wood and it's height and width is approximately 12 inch. Figurines are made with plaster of Paris.
A gift card with your messages also will be included in the pack.
Buy gifts online & send to your dear ones in Kerala. Flowers, Cakes & Gifts delivery in Kerala.
Note: The image displayed is indicative in nature. There might be a slight variation in the product in terms of shape or design as per availability.

Customer Reviews

Write Your Own Review

How do you rate this product? *

  1 star 2 stars 3 stars 4 stars 5 stars
Value
Quality
Price

Other people marked this product with these tags:

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

UpSell Products