കേരളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സമ്മാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നു  
Contact us on WhatsApp  
  0091-7561031407 (Kerala) 
00971-585523437 (UAE)  
Shopping Cart 0 item(s) - $0.00

You have no items in your shopping cart.

Omron HGM-111 Glucometer നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കൂ കരുതലോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും

More Views

Omron HGM-111 Glucometer നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കൂ കരുതലോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും

Availability: In stock

$47.00

Be the first to review this product

Omron HGM-111 Glucometer is the first of its kind glucometer that was commercially available for domestic as well as medical use with equal calibration accuracy. It is used in monitoring of blood sugar levels and helps in controlling the sugar levels against the effects of diabetes and glaucoma. The unit comes with lancing device to poke a slot into the skin, strip bit slot, carrying bag, log book and an operational manual in two languages.

Omron HGM-111 Glucometer gives test results within 5 seconds and doesn’t cause any weakness. It has a smart error indicator whenever a strip that has exceeded its expiry date, reused ones or damaged strip is inserted into the glucometer.
Glucometer from Omron has a facility for pre-meal as well as post-meal marking. It has an audible beeper with meal flags backed by auto-coding indicator. It comes with mega memory chip that helps in easy management of the tested samples and results. The large LCD screen has a backlight for easy readability in dim as well as dark environment. The light-weight construction ensures that you can carry the device anywhere and use it at any place with ease.


Key features of Omron HM-283 Digital weighing scale
• Error indication when expired, damaged or reused strips are used
• Gives result in 5 seconds with only 0.1 micro liter blood drop from either palm or finger
• Facility of pre or post meal marking
Contains
Blood glucose meter, lancing device, AST cap, 10 pieces lancets, carrying case, log book, operational manual
For any queries please contact Omron customer care toll free number at 18004190492
1 Year Manufacturer Warranty from date of purchaseA gift card with your messages also will be included in the pack.
Buy gifts online & send to your dear ones in Kerala. Flowers, Cakes & Gifts delivery in Kerala.

Item Code: 1SHA003
Omron HGM-111 Glucometer is the first of its kind glucometer that was commercially available for domestic as well as medical use with equal calibration accuracy. It is used in monitoring of blood sugar levels and helps in controlling the sugar levels against the effects of diabetes and glaucoma. The unit comes with lancing device to poke a slot into the skin, strip bit slot, carrying bag, log book and an operational manual in two languages. Omron HGM-111 Glucometer gives test results within 5 seconds and doesn’t cause any weakness. It has a smart error indicator whenever a strip that has exceeded its expiry date, reused ones or damaged strip is inserted into the glucometer. Glucometer from Omron has a facility for pre-meal as well as post-meal marking. It has an audible beeper with meal flags backed by auto-coding indicator. It comes with mega memory chip that helps in easy management of the tested samples and results. The large LCD screen has a backlight for easy readability in dim as well as dark environment. The light-weight construction ensures that you can carry the device anywhere and use it at any place with ease.
Key features of Omron HM-283 Digital weighing scale
• Error indication when expired, damaged or reused strips are used
• Gives result in 5 seconds with only 0.1 micro liter blood drop from either palm or finger
• Facility of pre or post meal marking
Contains
Blood glucose meter, lancing device, AST cap, 10 pieces lancets, carrying case, log book, operational manual

For any queries please contact Omron customer care toll free number at 18004190492 1 Year Manufacturer Warranty from date of purchase

Buy gifts online & send to your dear ones in Kerala. Flowers, Cakes & Gifts delivery in Kerala.

Customer Reviews

Write Your Own Review

How do you rate this product? *

  1 star 2 stars 3 stars 4 stars 5 stars
Price
Value
Quality

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.