കേരളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സമ്മാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നു  
Contact us on WhatsApp  
  0091-7561031407 (Kerala) 
00971-585523437 (UAE)  
Shopping Cart 0 item(s) - $0.00

You have no items in your shopping cart.

Personalised Gifts

Personalised Gifts delivery in Kerala - നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഫോട്ടോയും സന്ദേശവും പതിച്ച സമ്മാനങ്ങൾ അയക്കു.

Grid  List 

Set Descending Direction
Page:
 1. 1
 2. 2
per page
 1. Personalized Heart Shape Pillow - നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഫോട്ടോയും സന്ദേശവും പതിച്ച തലയണകൾ

  Personalized Heart Shape Pillow - നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഫോട്ടോയും സന്ദേശവും പതിച്ച തലയണകൾ

  $31.00
  Personalized Heart Shape Pillow. Your beloved one's photo printed pillows. The most popular gifts of all personalized gifts, this personalized pillow can be the best gift for your dear ones. This personalized pillow looks great with your favorite photos. A gift card with your messages also will be included in the pack. Buy gifts online & send to your dear ones in Kerala. Flowers, Cakes & Gifts delivery in Kerala. Note: After ordering this item, please email your photos to info@keralagiftshop.com along with your order id. Once we receive your photograph and message from you we will deliver it with in 3 working days. Please contact us for more info. Item code: 1FOT001 Learn More
 2. Personalized Mug - നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഫോട്ടോയും സന്ദേശവും പതിച്ച കപ്പുകൾ The most popular gifts of all personalized gifts

  Personalized Mug - നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഫോട്ടോയും സന്ദേശവും പതിച്ച കപ്പുകൾ The most popular gifts of all personalized gifts

  $39.00
  നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഫോട്ടോയും സന്ദേശവും പതിച്ച കപ്പുകൾ. Your beloved one's photo and text printed mugs. Personalized Mugs Online. The most popular gifts of all personalized gifts, this personalized mug can be the best gift for your dear ones. This personalized mug looks great with your favorite photos, text, or designs. Perfect for Tea or Coffee, this will surely bring the smile on their faces every morning they take a sip from this mug. Buy Personalized Mugs Online. Buy gifts online & send to your dear ones in Kerala. Flowers, Cakes & Gifts delivery in Kerala. സ്നേഹ സമ്മാനങ്ങൾ അയക്കു Note: After ordering this item, please email your photos & text to info@keralagiftshop.com along with your order id. Once we receive your photograph and message from you we will deliver it with in 3 working days. Please contact us for more info. Item Number: 1KGS352 Learn More
 3. Printed T Shirt - നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഫോട്ടോയും സന്ദേശവും പതിച്ച ടി ഷർട്ടുകൾ . The most popular gifts of all personalized gifts

  Printed T Shirt - നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഫോട്ടോയും സന്ദേശവും പതിച്ച ടി ഷർട്ടുകൾ . The most popular gifts of all personalized gifts

  $25.00
  നിങ്ങളുടെ പ്രേയപ്പെട്ടവരുടെ ഫോട്ടോയും സന്ദേശവും പതിച്ച ടി ഷർട്ടുകൾ. Your beloved one's photo and text printed t shirts. Printed T Shirt Online. The most popular gifts of all personalized gifts, this Printed T Shirt can be the best gift for your dear ones. This Printed T Shirt looks great with your favorite photos or texts. Buy Personalized Mugs Online. Buy gifts online & send to your dear ones in Kerala. Flowers, Cakes & Gifts delivery in Kerala. സ്നേഹ സമ്മാനങ്ങൾ അയക്കു Note: After ordering this item, please email your photos & text to info@keralagiftshop.com along with your order id. Once we receive your photograph and message from you we will deliver it with in 3 working days. Please contact us for more info. Item Number: 1KGS362 Learn More
 4. Golden Colour Photo Frame with Embossing - FRM101

  Golden Colour Photo Frame with Embossing - FRM101

  $25.00
  Golden colour Frame with embossing. Avalilable in different size.
  Note: After ordering this item, please email your photo to be framed to keralagiftshop@gmail.com along with your order id. Once we receive your photograph from you we will deliver it with in 2 working days. Please contact us for more info.
  For any further queries, contact us on WhatsApp no 0091-7561-031407
  SKU: FRM101 Learn More

Grid  List 

Set Descending Direction
Page:
 1. 1
 2. 2
per page
Personalised Gifts

Minimal Price: $23.00